GAVE TIL DEG - Kjøp for minimum 799 kr
Rosendahl.com logo

Personvernpolicy for Rosendahl Design Group A/S  

 

1. Generelt

1.1

Denne policyen om behandling av personopplysninger («personvernpolicy») beskriver hvordan Rosendahl Design Group A/S («Rosendahl», «oss», «vår», «vi») samler inn og behandler opplysninger om deg.

Innsamling og behandling av dine opplysninger skjer i forbindelse med våre ni varemerker: Rosendahl, Holmegaard, Kähler, Kay Bojesen, Lyngby Porcelæn, Bjørn Wiinblad, JUNA og Arne Jacobsen Clocks.

1.2

Personvernpolicyen gjelder for personopplysninger du gir oss i forbindelse med at du er i kontakt med Rosendahl Design Group som kunde eller bruker av nettsiden. Det kan f.eks. være hvis du kjøper en vare på Rosendahl.com, kontakter Rosendahl Design Groups kundeservice eller når du bruker Rosendahl Design Groups nettside, www.rosendahl.com («Rosendahl.com»).

Personvernpolicyen gjelder dessuten for personopplysninger som du gir oss i forbindelse med deltakelse i konkurranser, meningsmålinger eller liknende aktiviteter på våre sosiale og digitale medier, for eksempel hvis du følger oss på Meta (Facebook, Instagram).

1.3

Rosendahl Design Group A/S er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Alle henvendelser til Rosendahl Design Group kan gjøres via kontaktopplysningene som er oppgitt under pkt. 7.

 

2. Hvilke personopplysninger samler vi inn for hvilke formål og rettsgrunnlaget for behandlingen

2.1

Når du besøker Rosendahl.com, samler vi inn, oppbevarer og behandler opplysninger om deg og din bruk av Rosendahl.com. Denne informasjonen vil vanligvis være hvilken nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på Rosendahl.com, IP-adressen din, inkludert nettverkslokasjonen din, og informasjon om enheten din. Dessuten gjelder Rosendahls policy for informasjonskapsler når du bruker Rosendahl.com. Les policyen for informasjonskapsler her.

2.1.1

Formålet er å optimalisere brukeropplevelsen og Rosendahl.com sin funksjon, skape brukbar og rettvisende statistikk samt på bakgrunn av den informasjonen vi får fra deg via din bruk av Rosendahl.com å foreta personlig tilpasset markedsføring på sosiale og digitale medier (for eksempel Meta (Facebook, Instagram), Pinterest, YouTube og Google) hvis du har gitt samtykke til informasjonskapsler for markedsføring.

2.1.2

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til vår bruk av informasjonskapsler, jf. personvernforordningens art. 6, ledd 1, bokstav a samt vår legitime interesse i å forbedre nettsiden og være så relevante i markedsføringen som mulig, jf. personvernforordningens art. 6, ledd 1, bokstav f.

2.2

Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss om våre produkter, samler vi inn, lagrer og behandler informasjonen du selv oppgir. Dette kan være navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, opplysninger om forespørsler og reklamasjoner, leveringsønsker, samt opplysninger om IP-adressen som nettbestillingen din er foretatt fra.

2.2.1

Formålet er at vi kan levere produktene du har bestilt og ellers oppfylle avtalen med deg, herunder å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere, samt for om nødvendig å kunne kontakte deg om relevant informasjon om produktet du har kjøpt. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde gjeldende lovkrav, herunder om tilbaketrekking av produkter, bokføring og regnskap. Ved kjøp på Rosendahl.com innsamles IP-adressen med det formål å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svindel.

2.2.2

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens art. 6, ledd 1, bokstav a og/eller b og vår gjensidige avtale om kjøp hos Rosendahl, bokstav c, jf. vår rettslige forpliktelse til å overholde lovkrav om tilbaketrekking og bokføring og bokstav f, jf. vår legitime interesse i å forhindre svindel.

2.3

Når du er påmeldt markedsføring via nyhetsbrev og SMS-er, samler vi inn, oppbevarer og behandler personopplysninger i form av navn, e-postadresse, ev. mobilnummer, ev. fødselsdato og kundenummer og informasjonskapselens ID hvis du har gitt samtykke til informasjonskapsler for markedsføring.

2.3.1

Formålet er å kunne levere nyhetsbrev og eventuelle SMS-er til deg, jf. ditt ønske om dette. Fødselsdatoen din gis frivillig, og har du delt den med deg, benyttes den kun til å sende deg en hilsen på fødselsdagen din.

2.3.2

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til å motta vårt nyhetsbrev og SMS-er, jf. personvernforordningens art. 6, ledd 1, bokstav a.

2.4

Når du besøker Rosendahls profiler på sosiale og digitale medier, (for eksempel Meta (Facebook, Instagram), Pinterest, YouTube og Google), kan Rosendahl samle inn, lagre og behandle de opplysningene du har gjort tilgjengelige via innstillinger på våre sosiale medier, dine reaksjoner på våre innlegg og din deling av disse, samt kommentarer til våre innlegg.

2.4.1

Formålet med Rosendahls behandling av dine personopplysninger er å markedsføre Rosendahl og våre varemerker, besvare henvendelser om våre varemerker, produkter og virksomhet, la deg delta i våre konkurranser, meningsmålinger o.l. og kontakte deg hvis du vinner en konkurranse. Når de ovennevnte sosiale mediene benytter personopplysninger som er samlet inn på Rosendahls profiler til eget bruk, f.eks. til forbedring av sine reklamesystemer, behandler de personopplysningene dine som beskrevet i sine personvernpolicyer, som du finner her:

 • Meta (Facebook, Instagram)
 • Pinterest
 • Google/YouTube.

2.4.2

Det rettslige grunnlaget for Rosendahls behandling er ditt samtykke, jf. personvernforordningens art. 6, ledd 1, bokstav a og/eller vår legitime interesse i å markedsføre Rosendahl, svare på henvendelsen din eller la deg delta i en konkurranse og kontakte deg hvis du vinner, jf. personvernforordningens art. 6, ledd 1, bokstav f.

2.5

Hvis du inngår i en kommersiell relasjon med oss, enten som privatperson eller som ansatt i en bedrift vi samarbeider med, behandler vi opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer, firma- eller privatadresse samt eventuell annen informasjon som du oppgir til oss i forbindelse med vårt forhold og din henvendelse.

2.5.1

Formålet med Rosendahls behandling er å ivareta vårt samarbeid med deg og den bedriften du representerer og kunne oppfylle Rosendahls forpliktelser i den forbindelse.

2.5.2

Rettsgrunnlaget for denne behandlingen vil normalt være det avtaleforholdet som er etablert eller under etablering mellom deg og/eller den bedriften du representerer og Rosendahl, jf. personvernforordningens art. 6, ledd 1, bokstav b. Avhengig av samarbeidets karakter kan rettsgrunnlaget også være et annet, som regel Rosendahls legitime interesse i å etablere og ivareta relasjonen mellom deg og/eller den bedriften du representerer, jf. personvernforordningens art. 6, ledd 1, bokstav f.

 

3. Mottakerer av personopplysninger

3.1

På Rosendahl.com laster vi inn innhold og skript fra tredjepartsnettsider som en del av brukeropplevelsen på Rosendahl.com. Det skjer f.eks. ved innlesing av innhold og skript fra sosiale medier – for eksempel Instagram, Vimeo o.l. Når den lastes inn, foregår HTTP(S)-kommunikasjon direkte mellom enheten og den aktuelle bedriftens servere. HTTP-protokollen er den standarden nettjenester kommuniserer gjennom, og det innebærer at nettleseren din sender data om at nettleseren har besøkt Rosendahl.com, samt opplysninger om nettleseren din, operativsystemet ditt og hvilken URL du besøker. I disse tilfellene vil du som bruker være underlagt personvernpolicyen for den aktuelle virksomheten, og i den forbindelse henviser vi til det enkelte mediets personvernpolicy.

Hvis du har samtykket til informasjonskapsler for markedsføring, brukes det utvalgte teknologier til å samle inn data som brukes til å optimalisere annonsene våre utenfor Rosendahl.com. Disse tredjepartene behandler dine personopplysninger som beskrevet i deres personvernpolicyer, som du finner på den enkelte bedrifts nettside:

 

Rosendahl.com har også implementert sporingsskripter for å samle inn blant annet atferds- og kjøpsdata til bruk for optimalisering og personlig tilpasning av innholdet du ser på Rosendahl.com, i nyhetsbrevene og ev. SMS-er som vi sender ut på bakgrunn av ditt samtykke. Vi henviser til Rosendahl Design Group A/S' policy for informasjonskapsler for ytterligere informasjon om informasjonskapsler for markedsføring.

3.2

I forbindelse med levering av varer som du har kjøpt hos Rosendahl, vil opplysninger om ditt fullstendige navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker bli videreformidlet til transportøren som skal forestå leveringen av de kjøpte varene til deg.

3.3

3.4

I den grad vi markedsfører oss i samarbeid med andre selskaper (for eksempel i konkurranser), og såfremt samarbeidspartneren får tilgang til dine personopplysninger, vil det fremgå av konkurransevilkårene ved påmelding til konkurransen. Du vil bli bedt om å samtykke til videreformidling av opplysninger, og samarbeidet er alltid regulert av databehandleravtale mellom Rosendahl og det gitte selskapet. Opplysningene dine vil ikke bli delt med tredjepart med mindre du har gitt samtykke til det.

3.5

I tillegg til situasjoner som nevnt under pkt. 3.4, vil opplysninger som Rosendahl behandler om deg som ledd i en samarbeidsrelasjon ikke bli videresendt til tredjepart med mindre det er nødvendig av hensyn til formålet med relasjonen eller det er nødvendig for at vi skal kunne ivareta en berettiget interesse, f.eks. i forbindelse med tvister der opplysningene kan videresendes til rådgivere, myndigheter og rettslige instanser.

Opplysninger kan dessuten overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift av systemer og forbedringer av Rosendahl.com, utsendelse av nyhetsbrev samt personlig tilpasset og målrettet markedsføring. Disse selskapene er databehandlere og under vår instruks, og behandler data som vi er behandlingsansvarlig for. Databehandlerne kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og de er underlagt taushetsplikt. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

3.6

I det omfang vi bruker databehandlere som er etablert utenfor EU/EØS, vil det alltid skje under overholdelse av gyldige overføringsgarantier i form av EU-kommisjonens vilkår for standardkontrakt, jf. personvernforordningens art. 46. Hvis du ønsker en kopi av standard kontraktsvilkår, er du velkommen til å kontakte oss

 

4. Dine rettigheter

4.1

For å skape åpenhet rundt behandlingen av opplysningene dine, skal vi som behandlingsansvarlig informere deg om rettighetene dine.

4.2 Rett til innsyn

4.2.1

Du har til enhver tid rett til å be oss om opplysninger om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottakere av opplysninger som det ev. finnes, samt opplysninger om hvor opplysningene kommer fra.

4.2.2

Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene dine, må du sende en skriftlig forespørsel til Webshop@rdg.dk.

4.3 Rett til korrigering

4.3.1

Du har rett til å få korrigert uriktige personopplysninger om deg selv. Hvis du blir oppmerksom på at det er feil i opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette en skriftlig henvendelse til oss slik at opplysningene kan korrigeres.

4.4 Rett til sletting

4.4.1

I enkelte tilfeller har du rett til å få alle eller noen av personopplysningene dine slettet av oss, for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har et annet rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen. I den grad fortsatt behandling av opplysningene dine er nødvendig, f.eks. for at vi skal kunne oppfylle våre rettslige forpliktelser eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine.

4.5 Rett til å begrense behandlingen til lagring

4.5.1

Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine til kun å bestå av lagring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte.  

4.6 Rett til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfeller rett til å få utlevert personopplysninger som du selv har gitt oss, i et strukturert, allment utbredt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

4.7 Rett til innsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine med tanke på direkte markedsføring, herunder profilering som foretas for å kunne tilpasse personlig vår direkte markedsføring, ettersom denne behandlingen foretas på grunnlag av ditt samtykke og/eller våre legitime interesser, jf. pkt. 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6.

Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring og profilering på nettsiden, må du også slette informasjonskapslene dine, som nevnt i pkt. 5.1 nedenfor. Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke personopplysningene dine til direkte markedsføring og profilering i nyhetsbrev og SMS-er, må du melde deg av markedsføring via e-post og SMS, som nevnt i pkt. 5.1 nedenfor.

4.8 Rett til å trekke tilbake samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, herunder til utsending av nyhetsbrev, til å motta SMS-er eller til informasjonskapsler.

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket til markedsføring via e-post og SMS, kan du kontakte newsletter@rdg.dk eller melde deg av nyhetsbrevet og SMS-ene vi sender til deg. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykke til informasjonskapsler, kan du se avsnittet «Håndtering av innstillinger for informasjonskapsler» i vår policy for informasjonskapsler, som du finner her.

4.9 Rett til å klage

4.9.1

Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til Datatilsynet om behandlingen vår av personopplysningene dine. Klage kan blant annet sendes på e-post til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00

 

5. Sletting av personopplysninger

5.1

Opplysninger som er samlet inn om din bruk av Rosendahl.com i henhold til pkt. 2.1, slettes etter reglene i Rosendahls policy for informasjonskapsler. De informasjonskapslene som Rosendahl selv tilbyr, slettes senest ett år etter at du sist har besøkt nettsiden, mens tredjeparts informasjonskapsler har varierende utløpsfrister. De enkelte utløpsfristene står oppført i Rosendahls policy for informasjonskapsler, der du også kan lese mer om hvordan du selv kan slette informasjonskapslene dine når du ønsker det.

5.2

Opplysninger som samles inn i forbindelse med dine kjøp og henvendelser til Rosendahl i forbindelse med dette, jf. pkt. 2.2, vil i utgangspunktet bli slettet litt over 2 år etter kjøpet ditt når retten til å reklamere på varen er utløpt. Opplysninger kan imidlertid lagres i lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lengre lagring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis lagring er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle lovkrav. Opplysning om retur av varer lagres i opptil 5 år etter utløpet av det året hvor returen ble foretatt i henhold til fakturakrav og regnskapslovgivningen.

5.3

Opplysninger som samles inn i forbindelse med din påmelding til vårt nyhetsbrev jf. pkt. 2.3, slettes 2 år etter tilbaketrekking av ditt samtykke, jf. dokumentasjonsplikt. Opplysningene dine vil imidlertid ikke bli brukt til markedsføring når samtykket ditt er trukket tilbake.

5.4

Opplysninger som du oppgir på Rosendahls profiler på sosiale medier, jf. pkt. 2.4, vil som utgangspunkt bli liggende på disse profilene som en del av nettsidens historikk med mindre du sletter dem.

5.5

Opplysninger som stammer fra en samarbeidsrelasjon, jf. pkt. 2.5, oppbevares så lenge de er relevante for den eksisterende eller mulige samarbeidsrelasjonen og i en etterfølgende periode så lenge det er nødvendig for Rosendahl, for å kunne dokumentere relasjonen.

 

6. Sikkerhet

6.1

Vi har iverksatt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger uforutsett eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt, endres eller forringes, samt mot at personopplysninger gjøres kjent for uvedkommende eller misbrukes.

 

7.Kontaktopplysninger

7.1

Rosendahl Design Group A/S, org.nr. 52 84 31 11, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn av Rosendahl.

7.2

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernpolicyen eller hvis du ønsker å benytte deg av en eller flere av rettighetene dine som er beskrevet i punkt 4, kan du kontakte:

Rosendahl Design Group A/S

Slotsmarken 1

2970 Hørsholm

E-post: Webshop@rdg.dk

 


8. Endringer i personvernpolicyen

8.1

Denne personvernpolicyen oppdateres fortløpende. Den gjeldende versjonen er den som til enhver tid kan finnes her på Rosendahl.com. Vi vil varsle deg ved vesentlige endringer.

 

9. Versjoner

9.1

Dette er versjon 22.1 av Rosendahls personvernpolicy datert 1. august 2023.

  Levering innen 2-4 virkedager

  Fri frakt på Kjøp for minimum 849 KR.

  30 dagers
  returrett

  Gratis gaveinnpakning ved kjøp fra 699 kroner.

Vi bevarer og utvikler danske designikoner slik at både samtiden og fremtiden kan ta del i de merkene som har vært med på å skape dansk designkultur.
 • Rosendahl
 • Kay Bojesen
 • Lyngby Porcelæn UK black logo
 • Arne Jacobsen Clocks
 • JUNA
 • Se alle
  Rosendahl Grand Cru Nouveau munnblåste glassHolmegaard Provence skåler av Per LütkenLyngby Porcelæn Lyngby Tura vaser og muggevaseBjørn Wiinblad Eva-vaseJUNA Pleasantly sengetøy blomster, blå og rosa
Rosendahl.com logo

Trenger du hjelp?

Besøk FAQ - Vanlige spørsmål
Eller kontakt kundeservice.


Følg oss på

Kundeservice

Rosendahl Design Group

Copyright © Rosendahl Design Group 2022

Visa

MasterCard

AmEx

Maestro

PayPal

Klarna