LAST CHANCE TO BUY - Spara upp till 40%

Rosendahl.com logo

Integritetspolicy för Rosendahl Design Group A/S

 

1.Allmänt

1.1

Denna integritetspolicy beskriver hur Rosendahl Design Group A/S ("Rosendahl", ”oss”, ”vår”, ”vi”) samlar in och behandlar information om dig.

Insamling och behandling av dina uppgifter sker i relation till våra nio varumärken: Rosendahl, Holmegaard, Kähler, Kay Bojesen, Lyngby Porcelæn, Bjørn Wiinblad, JUNA och Arne Jacobsen Clocks.

1.2

Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med att du är i kontakt med Rosendahl Design Group som kund eller användare av webbplatsen. Det kan t.ex. vara när du köper en vara på Rosendahl.com, kontaktar Rosendahl Design Groups kundservice eller när du använder Rosendahl Design Groups webbplats, www.rosendahl.com ("Rosendahl.com").

Integritetspolicyn gäller dessutom för personuppgifter som du tillhandahåller oss i samband med deltagande i tävlingar, opinionsmätningar eller liknande aktiviteter i våra sociala och digitala medier, t.ex. om du följer oss på Meta (Facebook, Instagram).

1.3

Rosendahl Design Group A/S är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. All kontakt med Rosendahl Design Group kan ske via de kontaktuppgifter som anges under punkt 7.

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, till vilka syften och rättslig grund för behandlingen

 

2.1

När du besöker Rosendahl.com samlar vi automatiskt in, lagrar och behandlar uppgifter om dig och din användning av Rosendahl.com. Denna information är vanligtvis vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Rosendahl.com, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din enhet. Dessutom gäller Rosendahls cookiepolicy när du använder Rosendahl.com. Läs cookiepolicyn här.

2.1.1

Syftet är att optimera användarupplevelsen och Rosendahl.coms funktion, att generera användbar och rättvisande statistik samt mot bakgrund av den information vi får från dig via din användning av Rosendahl.com, tillhandahålla personligt anpassad marknadsföring på sociala och digitala medier (exempelvis Meta [Facebook, Instagram], Pinterest, YouTube och Google) om du har gett ditt samtycke till marknadsföringscookies.

2.1.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till vår användning av cookies, se artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen samt vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats och vara så relevanta i vår marknadsföring som möjligt, dataskyddsförordningen artikel. 6.1 f.

2.2

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss om våra produkter samlar vi in, lagrar och behandlar de uppgifter du själv tillhandahåller. Detta kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, information om förfrågningar och reklamationer, leveransönskemål samt information om den IP-adress från vilken din onlinebeställning har gjorts. Vi kan inte uppfylla våra åtaganden enligt vårt avtal med dig om du inte lämnar nödvändiga uppgifter.

2.2.1

Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, inklusive att kunna administrera dina rättigheter att returnera och reklamera, samt för att vid behov kunna kontakta dig angående relevant information om den produkt du har köpt. Vi kan också komma att behandla uppgifter om dina köp för att följa gällande lagkrav, inklusive produktåterkallelse, bokföring och redovisning. Vid köp på Rosendahl.com samlas IP-adressen in i syfte att tillvarata vårt intresse av att kunna förhindra bedrägeri.

2.2.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a och/eller b i dataskyddsförordningen och vårt ömsesidiga avtal om köp från Rosendahl, punkt c om vår rättsliga skyldighet att följa lagen om återkallande och bokföring och punkt f om vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier.

2.3

När du har anmält dig till marknadsföring genom nyhetsbrev via e-post och sms samlar vi in, lagrar och behandlar personuppgifter i form av ditt namn, e-postadress, ev. mobilnummer, ev. födelsedatum samt kund-id och cookie-id om du har gett ditt samtycke till marknadsföringscookies.

2.3.1

Syftet är att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post samt eventuella sms enligt din önskan om detta. Det är frivilligt att uppge födelsedatum och om du har uppgett det används det uteslutande för att skicka dig en hälsning på din födelsedag.

2.3.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till att ta emot vårt nyhetsbrev via e-post samt sms, se artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

2.4

När du besöker Rosendahls profiler på sociala och digitala medier, (t.ex. Meta [Facebook, Instagram], Pinterest, YouTube och Google), kan Rosendahl samla in, lagra och behandla den information du har tillhandahållit via inställningar i våra sociala medier, dina reaktioner på våra inlägg, dina delningar av våra inlägg samt kommentarer om våra inlägg.

2.4.1

Syftet med Rosendahls behandling av dina personuppgifter är att marknadsföra Rosendahl och våra varumärken, att besvara förfrågningar om våra varumärken, produkter och företag, att ge dig möjlighet att delta i våra tävlingar, opinionsmätningar och liknande samt kontakta dig om du vinner en tävling. När ovan nämnda sociala medier använder personuppgifter som samlats in på Rosendahls profiler för eget bruk, t.ex. för att förbättra deras reklamsystem, behandlar de dina personuppgifter enligt beskrivningen i deras integritetspolicyer, som du hittar här:

2.4.2

Den rättsliga grunden för Rosendahls behandling är ditt samtycke, se Dataskyddsförordningens art. 6.1 a och/eller vårt berättigade intresse av att marknadsföra Rosendahl, att besvara ditt ärende eller låta dig delta i en tävling och kontakta dig om du vinner jmf. Dataskyddsförordningen, artikel 6.1.f.

2.5

Om du ingår ett kommersiellt avtal med oss, antingen som privatperson eller anställd på ett företag som vi samarbetar med behandlar vi uppgifter om ditt namn, e-postadress, telefonnummer, företagsadress eller privatadress samt eventuella andra uppgifter som du tillhandahåller oss i samband med vår relation och din förfrågan.

2.5.1

Syftet med Rosendahls behandling är att fullgöra vår samarbetsrelation med dig och det företag du representerar och kunna uppfylla Rosendahls skyldigheter i samband med detta.

2.5.2

Den rättsliga grunden för denna behandling är normalt det avtalsförhållande som har upprättats eller håller på att upprättas mellan dig och/eller det företag du representerar och Rosendahl, se Dataskyddsförordningens art. 6.1 b. Beroende på samarbetets karaktär kan den rättsliga grunden också vara en annan, vanligtvis Rosendahls berättigade intresse av att etablera och tillvarata relationen mellan dig och/eller det företag du representerar, se dataskyddsförordningens artikel 6.1 f.

 

3. Mottagare av personuppgifter

3.1

På Rosendahl.com läser vi in innehåll och skript från tredje parts webbplatser som en del av användarupplevelsen på Rosendahl.com. Det sker till exempel vid inläsning av innehåll och skript från sociala medier – till exempel Instagram, Vimeo och liknande. När det läses in sker det HTTP(S)-kommunikation direkt mellan din enhet och det aktuella företagets servrar. HTTP-protokollet är den standard som webbtjänster kommunicerar genom, vilket innebär att din webbläsare skickar data om att din webbläsare har besökt Rosendahl.com samt information om din webbläsare, ditt operativsystem samt vilken URL du besöker. I dessa fall kommer du som användare att omfattas av integritetspolicyn för det aktuella företaget och vi hänvisar i samband med detta till respektive mediums integritetspolicy.

Om du har samtyckt till marknadsföringscookies använder vi utvalda tekniker för att samla in data för att optimera våra annonser utanför Rosendahl.com. Dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen i deras integritetspolicyer som du hittar på varje företags webbplats.

 

Rosendahl.com har också implementerat spårningsskript för att samla in bland annat beteende- och köpdata för optimering och personlig anpassning av det innehåll du ser på Rosendahl.com, i de nyhetsbrev via e-post och eventuella sms som vi skickar baserat på ditt samtycke. Vi hänvisar till Rosendahl Design Group A/S cookiepolicy för ytterligare information om marknadsföringscookies.

3.2

I samband med leverans av varor som du har köpt hos Rosendahl kommer uppgifter om ditt fullständiga namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål att vidarebefordras till det fraktföretag som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig.

3.3

3.4

I den mån vi marknadsför oss i samarbete med andra företag (exempelvis vid tävlingar) och om samarbetspartnern får tillgång till dina personuppgifter, framgår det av tävlingsvillkoren vid anmälan till tävlingen. Du kommer att bli ombedd att samtycka till att uppgifter vidarebefordras och samarbetet regleras alltid av personuppgiftsbiträdesavtal mellan Rosendahl och det aktuella företaget. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part om du inte har gett ditt samtycke till detta.

3.5

Utöver de situationer som nämns under punkt 3.4 kommer uppgifter som Rosendahl behandlar om dig som ett led i en samarbetsrelation inte att lämnas ut till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för ändamålet med relationen eller det är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata ett berättigat intresse, t.ex. i samband med tvister där uppgifterna kan vidarebefordras till rådgivare, myndigheter och rättsliga organ.

Uppgifterna kan också lämnas till externa samarbetspartner som behandlar uppgifterna för vår räkning. Vi använder externa samarbetspartner för bland annat teknisk drift av system och förbättringar av Rosendahl.com, utskick av vårt nyhetsbrev via e-post samt personligt anpassad och riktad marknadsföring. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och enligt våra instruktioner och behandlar data som vi är personuppgiftsansvariga för. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att fullgöra avtalet med oss och är underställda sekretess för dessa. Vi har ingått skriftliga avtal avseende personuppgiftsansvar med alla personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

3.6

I den utsträckning vi använder personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES sker det alltid med hänsyn till gällande överföringsgarantier i form av EU-kommissionens standardavtalsklausuler, se dataskyddsförordningen art. 46, tillsammans med tillkommande säkerhetsåtgärder som bedömts nödvändiga enligt gällane lag och praxis. Kontakta oss om du vill ha en kopia av standardavtalsklausulerna.

 

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1

För att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

4.2 Rätten till tillgång

4.2.1

Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som kan finnas samt information om varifrån uppgifterna kommer.

4.2.2

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter, skicka en skriftlig begäran till Webshop@rdg.dk.

4.3 Rätten till rättelse

4.3.1

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du får kännedom om att det finns fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att uppgifterna kan korrigeras.

4.4 Rätten till radering

4.4.1

I vissa fall har du rätt att begära att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den mån en fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

4.5 Rätten att begränsa behandlingen till lagring

4.5.1

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast bestå av lagring, till exempel om du anser att de uppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta.  

4.6 Rätten till dataportabilitet

4.6.1

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätten att invända

4.7.1

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive den profilering som görs för att kunna tillhandahålla personligt anpassad direkt marknadsföring, eftersom denna behandling sker på grundval av ditt samtycke och/eller våra legitima intressen, se punkt 2.1, 2.3, 2.4 och 2.6.

Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring och profilering på webbplatsen ska du dessutom radera dina cookies enligt punkt 5.1 nedan. Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring och profilering i nyhetsbrev via e-post och sms ska du avanmäla dig från marknadsföring via e-post och sms enligt punkt 5.1 nedan.

4.8 Rätten att återkalla samtycke

4.8.1

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss till en viss behandling av personuppgifter, inklusive att ta emot nyhetsbrev via e-post, ta emot sms eller till cookies.

Om du vill återkalla ett samtycke till marknadsföring via e-post och sms, kontakta newsletter@rdg.dk eller avregistrera dig från de nyhetsbrev och sms vi skickar dig. Om du vill återkalla ditt samtycke till cookies, se avsnittet ”Hantering av dina cookieinställningar” i vår cookiepolicy som du hittar r.

4.9 Rätten att klaga

4.9.1

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bland annat göras via e-post till imy@imy.se eller på telefon +46 8 657 61 00.

5. Radera personuppgifter

5.1

Uppgifter som samlas in om din användning av Rosendahl.com i enlighet med punkt 2.1 tas bort enligt reglerna i Rosendahls cookiepolicy. De cookies som Rosendahl själva erbjuder raderas senast ett år efter att du senast har besökt webbplatsen, medan tredjepartscookies har olika utgångsdatum. Varje förfallodag anges i Rosendahls cookiepolicy där du även kan läsa mer om hur du själv kan radera dina cookies när du vill.

5.2

Uppgifter som samlas in i samband med dina köp och kommunikation med Rosendahl, jämför avsnitt 2.2, kommer i regel att raderas  5 år efter ditt köp, när rätten att reklamera varan har löpt ut. Uppgifter kan dock sparas längre om vi har ett legitimt behov av att lagra dem längre, t.ex. om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade krav. Uppgift om retur av varor sparas i upp till 7 år efter utgången av det år då returen gjordes enligt fakturakrav och redovisningslagstiftningen.

5.3

Uppgifter som samlas in i samband med din registrering till vårt nyhetsbrev, se punkt 2.3, raderas två år efter återkallandet av ditt samtycke, på grund av vår dokumentationsplikt av inhämtade samtycken. Dina uppgifter kommer dock inte att användas för marknadsföring när ditt samtycke har återkallats.

5.4

Information som du tillhandahåller på Rosendahls profiler på sociala medier, se punkt 2.4, kommer i princip att finnas kvar på dessa profiler som en del av sidans historik, såvida du inte raderar dem.

5.5

Uppgifter som härrör från en samarbetsrelation enligt punkt 2.5 lagras så länge de är relevanta för den befintliga eller potentiella samarbetsrelationen och under en efterföljande period, så länge som det är nödvändigt för Rosendahl för att kunna dokumentera relationer.

 

6.Säkerhet

6.1

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller försämras samt mot att de kommer till obehörigs kännedom eller missbrukas.

 

7.Kontaktuppgifter

7.1

Rosendahl Design Group A/S, organisationsnummer 52 84 31 11 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in av Rosendahl.

7.2

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy eller vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4 kan du kontakta:

Rosendahl Design Group A/S

Slotsmarken 1

2970 Hørsholm

E-post: Webshop@rdg.dk

 

8. Ändringar i integritetspolicyn

8.1

Denna integritetspolicy uppdateras kontinuerligt. Den gällande versionen finns alltid här på Rosendahl.com

 

9. Versioner

9.1

Detta är version 22.1 av Rosendahls integritetspolicy daterad den 16 maj 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Leverans inom 1–8 vardagar

  Handla för minst 799 kr och få fri frakt

  30 dagars
  öppet köp

  Gratis presentinslagning vid köp från 699 kr.

Vi bevarar och utvecklar danska designikoner så att både nutid och framtid kan ta del av de varumärken som har varit med och skapat dansk designkultur.
 • Rosendahl
 • Lyngby Porcelæn UK black logo
 • Arne Jacobsen Clocks Black Logo
 • Kay Bojesen
 • JUNA
 • VISA ALLA
  Rosendahl Grand Cru Nouveau munblåsta glasHolmegaard Provence-skålar av Per LütkenLyngby Porcelæn Lyngby Tura-vaser och -kanna/vasBjørn Wiinblad Eva-vasJuna Pleasantly Sängkläder blommor blå och rosa
Rosendahl.com logo

Behöver du hjälp?

Besök FAQ - Vanliga frågor
Eller kontakta kundtjänst.


Följ oss på

Kundservice

Rosendahl Design Group

Copyright © Rosendahl Design Group 2022

Visa

MasterCard

AmEx

Maestro

PayPal

Klarna

Swish