GAVE TIL DIG - Køb for min. 699 kr.
Rosendahl.com logo

Persondatapolitik for
Rosendahl Design Group A/S

 

1. Generelt

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Rosendahl Design Group A/S ("Rosendahl", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

Indsamling og behandling af dine oplysninger sker i relation til vores ni brands: Rosendahl, Holmegaard, Kähler, Kay Bojesen, Lyngby Porcelæn, Bjørn Wiinblad, JUNA og Arne Jacobsen Clocks.

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Rosendahl Design Group som kunde eller bruger af hjemmesiden. Det kan fx være, hvis du køber en vare på Rosendahl.com, retter henvendelse til Rosendahl Design Groups kundeservice, eller når du bruger Rosendahl Design Groups hjemmeside, www.rosendahl.com ("Rosendahl.com”).

Persondatapolitikken gælder desuden for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med deltagelse i konkurrencer, meningsmålinger eller lignende aktiviteter på vores sociale og digitale medier, fx hvis du følger os på Meta (Facebook, Instagram).

1.3

Rosendahl Design Group A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Rosendahl Design Group kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgruindlag for behandlingen

2.1

Når du besøger Rosendahl.com, indsamler, opbevarer og behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Rosendahl.com. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Rosendahl.com, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din device. Desuden finder Rosendahls Cookiepolitik anvendelse, når du bruger Rosendahl.com. Læs Cookiepolitikken her.

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Rosendahl.com’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik samt på baggrund af de informationer, vi får fra dig via din brug af Rosendahl.com at foretage individualiseret markedsføring på sociale og digitale medier (eksempelvis Meta (Facebook, Instagram), Pinterest, YouTube og Google), hvis du har afgivet samtykke til marketing cookies.

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler, opbevarer og behandler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter, du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra din online bestilling er foretaget.

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt, og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde gældende lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på Rosendahl.com indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a og/eller b og vores gensidige aftale om køb hos Rosendahl, litra c jf.  vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og litra f jf. vores legitime interesse i at forhindre svig.

2.3

Når du er tilmeldt markedsføring via nyhedsmail og sms, indsamler, opbevarer og behandler vi personoplysninger i form af dit navn, e-mailadresse, evt. mobilnummer, evt. fødselsdato og kundeid og cookieid, hvis du har afgivet samtykke til marketing cookies.

2.3.1

Formålet er at kunne levere nyhedsmails og eventuelle sms’er til dig, jf. dit ønske herom. Din fødselsdato afgives frivilligt, og har du delt denne med dig benyttes den udelukkende til at sende dig en hilsen på din fødselsdag.

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsmail og sms’er, jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

2.4

Når du besøger Rosendahls profiler på sociale og digitale medier, (eksempelvis Meta (Facebook, Instagram), Pinterest, YouTube og Google), kan Rosendahl indsamle, opbevare og behandle de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag og din deling heraf, samt kommentarer til vores opslag.

2.4.1

Formålet med Rosendahls behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Rosendahl og vores brands, at besvare henvendelser om vores brands, produkter og virksomhed, at lade dig deltage i vores konkurrencer, meningsmålinger o.l. og at rette henvendelse til dig, hvis du vinder en konkurrence. Når de ovenfor nævnte sociale medier benytter personoplysninger indsamlet på Rosendahls profiler til eget brug, fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her:

 • Meta (Facebook, Instagram)
 • Pinterest
 • Google/YouTube.

2.4.2

Retsgrundlaget for Rosendahls behandling er dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og/eller vores legitime interesse i at markedsføre Rosendahl, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.5

Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privatadresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

2.5.1

Formålet med Rosendahls behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed du repræsenterer og kunne opfylde Rosendahls forpligtelser i den forbindelse.

2.5.2

Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være det aftaleforhold, der er etableret eller under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Rosendahl, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Rosendahls legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

3. Modtagere af personoplysninger

3.1

På Rosendahl.com indlæser vi indhold og scripts fra tredjeparts websites, som en del af brugeroplevelsen på Rosendahl.com. Det sker fx ved indlæsning af indhold og scripts fra sociale medier – eksempelvis Instagram, Vimeo o. lign. Når det indlæses, foregår der HTTP(S) kommunikation direkte mellem din enhed og den aktuelle virksomheds servere. HTTP-protokollen er den standard, som web-services kommunikerer igennem, og det indebærer, at din browser sender data om, at din browser har besøgt Rosendahl.com, samt oplysning om din browser, dit operativsystem samt hvilken URL du besøger. I disse tilfælde vil du som bruger være underlagt privatlivspolitikken for den aktuelle virksomhed, og vi henviser i den forbindelse til det enkelte medies persondatapolitik.

Hvis du har samtykket til marketing cookies, bruges udvalgte teknologier for at samle data til brug for optimering af vores annoncer udenfor Rosendahl.com. Disse tredjeparter behandler dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder på den enkelte virksomheds hjemmeside:

Rosendahl.com har ligeledes implementeret tracking scripts til at samle blandt andet adfærds- og købsdata til brug for optimering og individualisering af det indhold, du ser på Rosendahl.com, i de nyhedsmails og evt. sms’er, som vi fremsender på baggrund af dit samtykke. Vi henviser til Rosendahl Design Group A/S' cookiepolitik for yderligere information om marketing cookies.

3.2

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Rosendahl, vil oplysninger om dit fulde navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig.

3.3

Når du gennemfører betalingstransaktioner på Rosendahl.com, sker dette via Rosendahls PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, Reepay. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på Rosendahl.com, er det kun Rosendahls PCI certificerede samarbejdspartner Reepay- og ikke Rosendahl - som får adgang til dine oplysninger

3.4

I det omfang vi markedsfører os i samarbejde med andre virksomheder (eksempelvis ved konkurrencer), og såfremt samarbejdspartner får adgang til dine persondata, vil det fremgå at konkurrencebetingelserne ved tilmelding til konkurrencen. Du vil blive anmodet om at samtykke til videregivelsen af oplysninger, og samarbejdet er altid reguleret af databehandleraftale ml. Rosendahl og den givne virksomhed. Dine data deles ikke med tredjepart, medmindre du har givet tilladelse til det.

3.5

Udover situationer som nævnt under pkt. 3.4, vil oplysninger, som Rosendahl behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til rådgivere, myndigheder og retlige instanser.

Oplysninger kan desuden overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Rosendahl.com, udsendelse af nyhedsmails samt individualiseret og målrettet markedsføring. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.6

I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne, er du velkommen til at kontakte os.

 

4. Dine rettigheder

4.1

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Indsigtsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Webshop@rdg.dk.

4.3 Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4 Retten til sletning

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne individualisere vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6.

Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering på websitet, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering i nyhedsmails og sms’er, skal du framelde dig markedsføring via e-mail og sms, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsmails, til at modtage sms eller til cookies.

Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke til markedsføring via e-mail og sms, skal du kontakte newsletter@rdg.dk eller framelde dig i de nyhedsmails og sms’er, vi sender til dig. Ønsker du at tilbagekalde cookie-samtykker henviser vi til afsnittet ”Håndtering af dine cookie indstillinger” i vores Cookiepolitik, som du finder her.

4.9 Retten til at klage

4.9.1

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

 

5. Sletning af data

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af Rosendahl.com i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Rosendahl Cookiepolitik. De cookies, som Rosendahl selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Rosendahls Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Rosendahl i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes 2 år efter tilbagetrækning af dit samtykke jf. dokumentationspligt. Dine oplysninger vil dog ikke blive anvendt til markedsføring, når dit samtykke er trukket tilbage.

5.4

Oplysninger, du giver på Rosendahls profiler på Sociale Medier jf. punkt 2.4, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, medmindre du sletter dem.

5.5

Oplysninger, som der stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.5 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Rosendahl for at kunne dokumentere relationen.

 

6. Sikkerhed

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

7. Kontaktoplysninger

7.1

Rosendahl Design Group A/S, cvr. nr.  52 84 31 11 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Rosendahl.

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Rosendahl Design Group A/S

Slotsmarken 1

2970 Hørsholm

E-mail: Webshop@rdg.dk

 

8. Ændringer i persondatapolitikken

8.1

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på Rosendahl.com.

 

9. Versioner

9.1

Dette er version 22.1 af Rosendahls persondatapolitik dateret den 1. august 2023.

  Levering inden for 1 - 3 hverdage

  Fri fragt ved køb for min. 499 kr.

  Forlænget returret indtil 23. januar 2024

  Gratis gaveindpakning ved køb fra 599 kr.

Vi bevarer og udvikler danske designikoner, så både samtid og fremtid kan tage del i de brands, der har været med til at skabe dansk designkultur.
 • Kay Bojesen sort DK logo
 • Kähler logo square black
 • Rosendahl
 • Holmegaard logo
 • Lyngby Porcelæn DK black logo
 • Bjørn Wiinblad black logo
 • JUNA black logo
 • Arne Jacobsen Clocks black Logo
 • Se alle
  Kay Bojesen XXL dyrKähler Canvas Vase rosa/brunRosendahl Grand Cru colourful tallerkenerHolmegaard Calabas vaser og fyrfadsstagerLyngby Porcelæn Rhombe Color stelBjørn Wiinblad Eva vaseJUNA Grand Pleasantly Sengetøj chili og Monochrome Lines Sengetøj grøn/hvidArne Jacobsen Bordur station bankers
Rosendahl.com logo

Har du brug for hjælp?

Besøg FAQ- Ofte stillede spørgsmål.
Eller kontakt kundeservice.


Følg os på

Kundeservice

Rosendahl Design Group

Copyright © Rosendahl Design Group 2022

Visa

Mastercard

Maestro

Dankort

MobilePay

ViaBill